Plasebo kontrollü deneme sonucunda, tedavinin güvenli ve etkili olduğu belirtilirken, araştırmacılar daha büyük ve farklı popülasyonlarda denemeler yaparak, elde ettikleri sonuçları kesinleştirmek istiyor.

Yeni denemede yetişkin yağ dokusunda bulunan, adipoz doku türevi kök hücrelere (ADSCs) odaklanılırken, bu kök hücrelerin saç oluşumunda hayati belli başlı büyüme hormonlarını salgıladığı tespit edildi.

Daha önce yapılan birkaç küçük araştırmada ADSC hücrelerinin hem erkek, hem kadınlarda saç çıkarabileceği gösterilse de, bu çalışmayla ilk stabil insan klinik denemesi yapılarak, topikal tedavinin plaseboya karşı farkı test edilebilmişti.

Etkileri ve güvenirliği incelendi

Pusan Ulusal Üniversitesi’nden Sang Yeoup Lee. “Daha önceki çalışmalarda kellik problemi yaşayan kadın ve erkeklerde ADSC ‘nin saç çıkarabileceği gösterilmişti. Buna rağmen, insanlar üzerinde yapılan randomize olmayan, plasebo kontrollü denemelerle , AGA üzerindeki adipoz türevi kök hücre bileşen tedavisi ekstraktının(ADSC-CE)etkilerini ve güvenirliği incelenmiştir. Bu çalışmada kellik problemi yaşayan orta yaşlı hastalarda ADSC-CE’nin etkili ve güvenli bir tedavi ajanı olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık,” dedi.

Bu çift kör çalışmada 9’u kadın olmak üzere 38 sübje yer aldı. Yarısına ADSC-CE topikal çözeltisi verilirken, yarısına plasebo verildi. Solüsyonu 16 hafta boyunca günde iki defa saç derilerine uygulamaları söylendi.

16 hafta sonra müdahale grubunda saç yoğunluğu % 28,1 artarken, plaseboda(kontrol) %7,1 artış görüldü. Ayrıca aktif solüsyonu kullanan grupta ortalama saç kalınlığı % 14,2 artarken, kontrol grubunda ortalama %6,3 olduğu görüldü.

Daha önce yapılan çalışmalar daha çok enjeksiyon teknikleri kullanırken, bu yeni çalışma topikal bir solüsyonla uygulanıyor. Araştırmacılar yeni solüsyonun , enjeksiyonlar kadar etkili olabileceğini iddia ediyor.

Araştırmacılar çalışmayı daha çok kişide çalışarak faydasını onaylamak istiyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here