TEMA’nın MAPEG’den elde ettiği verilere göre IV. Grup ruhsatların alansal dağılımına bakıldığında çalışma alanının yüzde 79’unun ruhsatlandırıldığı belirtildi.

Raporda buna dair, “Bu ruhsatların yüzde 41’i aktif ruhsatlardan oluşur. Aktif ruhsatların yüzde 57’si arama, yüzde 43’ü ise işletme ruhsatı safhasında bulunur. Ruhsatların yüzde 38’i ise ihale alanı olarak ruhsatlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tüm çalışma alanının sadece yüzde 21’inin herhangi bir IV. Grup maden ruhsat sahası olarak tanımlanmadığı, ruhsat sahası olarak tanımlanmayan bu alanların büyük bölümünün verisi olmayan alanlardan oluştuğu ve potansiyel birer ruhsat alanı olarak değerlendirilebileceği de vurgulandı.

YÜZDE 57’Sİ İŞLETME, YÜZDE 43’Ü ARAMA RUHSATI STATÜSÜNDE

Bu aktif ruhsatların yüzde 57’sinin işletme, yüzde 43’ü arama ruhsatı statüsünde olduğu bildirildi.

“Orman alanlarının yüzde 39’u ihale ruhsat alanları için tahsis edilirken, tüm orman varlığının ise sadece yüzde 20’si herhangi bir ruhsat sınırına dahil değildir. Ruhsat verilerine erişilemeyen ve bu nedenle boş olarak işaretlenen bu alanlar tüm çalışma alanındaki toplam boş orman alanının büyük bölümünü oluşturmaktadır” denildi.

Rapora göre korunan alanların yüzde 55’i madencilik yapılabilecek alanlar olarak belirlendi.

“Korunan alanlar içinde madencilik faaliyetleri açısından en dikkat çekici alanlardan biri milli parklardır. Milli Parklar’ın yüzde 54’ü ihale ruhsat alanlarında kalmaktadır. Bu alanlardan biri olan Kaz Dağları Milli Park Alanı’nın yüzde 80’i Troya Milli Parkı’nın ise yüzde 10’u ihale ruhsat alanında kalmaktadır. Tabiat Koruma Alanları içinde yer alan ve dünyada sadece Kaz Dağları’nda yaşayan Kaz Dağı Göknarları’nın yaşam alanını oluşturan Kaz Dağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı’nın ise yüzde 99,9’u ihale ruhsat alanında yer almaktadır” denildi.

Canlı tür çeşitliliği bakımından büyük öneme sahip olan Önemli Doğa Alanları (ÖDA) büyük bölümünün de madencilik faaliyetlerinin tehdidi altında olduğuna dikkat çekilen raporda, “ÖDA alanlarının yüzde 55’i ihale ruhsat alanlarında, yüzde 40’ı ise aktif ruhsat alanlarında yer almaktadır. Aktif ruhsatların ise yüzde 43’ü işletme safhasındadır. ÖDA alanlarının sadece yüzde 5’si herhangi bir ruhsat alanına dahil değildir” denildi.

KAZDAĞLARI TAMAMEN DOĞA KORUMA STATÜLERİ İLE KORUNMALIDIR

Raporun sonuç ve öneri kısmında şu ifadelere yer verildi:

  • Milyonlarca yılda oluşmuş doğal varlıkların ve binlerce yıllık kadim kültürün söz hakkı raporda gösterilen madencilik ruhsatlarının faaliyete geçmesiyle yok olacaktır.
  • Raporun ortaya koyduğu sonuçlar hem Kaz Dağları Yöresi’nde hem de Türkiye genelinde ekolojik temelli, bütüncül, tarımsal üretimi önceliklendiren “arazi kullanım planlamasına ve koruma yaklaşımına” ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
  • Sahip olduğu özellikler ile Kaz Dağları Yöresi madencilik faaliyetlerinden korunması gereken bir dünya mirasıdır. Geleceğimizin mirası doğal varlıklar madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı doğa koruma statüleri ile korunmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here